Cel główny projektu

Głównym celem projektu jest wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród 39 (17K) dzieci w wieku przedszkolnym poprzez utworzenie 39 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, rozszerzenie oferty edukacyjnej z zakresu zajęć wyrównujących oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli/-ek z zakresu pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na terenie gminy M. Białystok do końca marca 2021r.

 

 

Okres realizacji projektu od 01.09.2019 do 31.03.2021
Wartość projektu: 1 199 548,54zł
Dofinansowanie: 1 019 616,25zł
 1. Grupę docelową projektu stanowi 39 (17K) dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodzice w tym 2 dzieci niepełnosprawnych oraz 2 (2K) nauczycieli/ek zatrudnionych w przedszkolu „Ziarenko”
 2. Założenia projektu zrealizowane będą poprzez:
 • adaptację i dostosowanie budynku na potrzeby przedszkola,
 • wyposażenie przedszkola,
 • organizację placu zabaw,
 • dostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych,
 • zapewnienie niezbędnych pomocy dydaktycznych,
 • bieżące funkcjonowanie przedszkola, a w szczególności: opieka na dziećmi w wieku 3-6 lat, zajęcia w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dla dzieci,
 • studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej dla 2 nauczycielek (2K).
 1. Opieka nad dziećmi będzie świadczona odpłatnie w kwocie 300 zł miesięcznie od 01.11.2019 do 31.10.2020 i będzie obejmowała:
 • świadczenie usług całodziennej opieki w godzinach 6.30-17.00 od poniedziałku do piątku, gdzie jedno dziecko będzie mogło przebywać w przedszkolu maksymalnie 9 godzin dziennie,
 • korzystanie z zajęć dodatkowych w zakresie stwierdzonych deficytów: zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, wsparcia psychologicznego
 • wyżywienie dla 39 dzieci, które zapewni Partner projektu. Wszystkie jadłospisy będą przygotowane zgodnie z normami żywienia zalecanymi przez dietetyków. W skład dziennego wyżywienia będą wchodziły posiłki: śniadanie, obiad z 2 dań i podwieczorek. Przedszkole będzie dbało o dzieci z alergią i nietolerancją pokarmów. Przygotowane posiłki będą w pełni dostosowane do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.
 1. Nowo powstałe miejsca opieki dla dzieci będą funkcjonowały minimum 2 lata po zakończeniu realizacji projektu.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

 1. Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona od 19.09.2019 do 10.10.2019
 2. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w:
 • Biurze Projektu oraz na stronie wrotabiznesu.com
 • siedzibie Realizatora Projektu i na stronie internetowej przedszkolepaprotka.eu
 1. Kandydaci na uczestników projektu, przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego mają obowiązek zapoznać się z całością tekstu niniejszego Regulaminu.
 2. Wymogiem formalnym uczestnictwa w Projekcie jest złożenie Załącznik Nr 1 – Formularza rekrutacyjnego
 3. Zgłoszenie do projektu należy złożyć:
 • osobiście lub pocztą na adres Przedszkole „Paprotka”, ul. Elizy Orzeszkowej 15, 15-083 Białystok,
 • osobiście lub pocztą na adres Biuro Projektu, ul. Bociania 2, 16-070 Choroszcz
 1. W przypadku trudności z dostarczeniem formularza przez osoby niepełnosprawne, po zgłoszeniu personel projektu sam odbierze dokumentację od uczestnika projektu.
 2. Dokumenty złożone przez kandydatów do projektu nie podlegają zwrotowi.