Paprotkową kadrę tworzą osoby z pasją, szczerze zaangażowane w pracę z dziećmi.  Wspólnymi siłami dbamy o rozbudzanie w dzieciach kreatywności,  proponując nieszablonowe zajęcia, oparte na naszym autorskim programie nauczania, z dużą dozą elastyczności i uważności na potrzeby dzieci.

Dbamy o dobrą współpracę opartą na szczerości, autentyczności, wzajemnej inspiracji. Wspólnie zanurzamy się w obszary pedagogiki niestandardowej (m.in. wg Jespera Juula) oraz porozumienia bez przemocy (NVC), które wyznaczają nam drogę rozwoju i skłaniają do nowych rozwiązań, dzięki którym wspieramy dzieci, ich rodziców oraz wzrastamy sami. Lubimy sami się dobrze bawić  podczas pracy z dziećmi.

Chciał(a)byś do nas dołączyć ? Planujemy rozwój, zapraszamy do kontaktu wyjątkowych pedagogów, którzy nie działają wg sztywnych schematów – również osoby, które dopiero zaczynają swą ścieżkę zawodową: paprotka.bialystok@gmail.com