Paprotka to wyjątkowe miejsce, gdzie szanujemy dziecko, dbamy o dobre relacje i naturalnie zdrowe otoczenie.

Inspiracją do powstania Paprotki są nasze własne dzieci i wielka potrzeba stworzenia im bezpiecznego miejsca  z dobrą opieką, gdzie istnieje harmonia między zgodą na swobodne wyrażanie siebie i swoich emocji a uczeniem się jak widzieć i szanować potrzeby i emocje innych.

Misją naszego przedszkola jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni do rozwoju przez zabawę, z poszanowaniem indywidualności każdego dziecka. 

Uznanie potrzeb dziecka, szacunek do jego tempa rozwoju i tego, co aktualnie w nim żywe, a więc podążanie za dzieckiem to dla nas ważne tematy. Bardziej niż sztywny plan nauczania i  nastawienie na konkretny rezultat interesuje nas spontaniczne „pójście” za kreatywnością dzieci i sam proces tworzenia, zabawy, nauki. Inspirujemy się wieloma bliskimi nam koncepcjami (w dużej mierze odkrytymi na gruncie własnego doświadczenia rodzicielskiego):bub

POROZUMIENIEM BEZ PRZEMOCY (NVC):
językiem serca, opartym na empatii. Rezygnacja z przemocy oznacza tu porzucenie: krytykowania, wyśmiewania, oceniania, poniżania, manipulowania, żądania, oskarżania, porównywania. Empatyczna komunikacja to uważność na uczucia i potrzeby swoje i innych i próba takiego porozumienia się, aby zaspokoić (lub przynajmniej wziąć pod uwagę, zauważyć) potrzeby wszystkich stron. Takim językiem staramy się posługiwać i taki proponować dzieciom. W praktyce to przede wszystkim język osobisty („widzę…”, „chcę…”, „potrzebuję…” ) oraz próba głębszego ujrzenia tego, co robi i mówi dziecko i niejako „przetłumaczenia” tego na język empatyczny, dostrzeżenie potrzeb dziecka za daną strategią. To sztuka, którą chcemy zgłębiać i przez dobry przykład – proponować dzieciom.

ZAŁOŻENIAMI RODZICIELSTWA BLISKOŚCI,
w których wybrzmiewa szacunek do dziecka, wiara i zaufanie w jego naturalne kompetencje, w dobre intencje i chęć współpracy, odejście od autorytatywnego wychowania, dogmatyzowania na rzecz dialogu, uważności, empatii. Nie przylepiamy etykietek, a staramy się zobaczyć, jaka potrzeba powoduje w dziecku np. złość, niepokój, smutek. Otwarcie mówimy o emocjach, również tych trudnych (będących przecież naturalnym elementem życia), pozwalamy na ich wyrażenie i wspieramy w ich przeżywaniu. Jest do dla nas kluczowe w podejściu opartym na  szacunku.

PEDAGOGIKĄ MONTESSORI,
która zakłada indywidualne ujrzenie każdego dziecka z osobna i dużą wolność wyboru aktywności, miejsca pracy/zabawy, podążanie za dzieckiem raczej niż traktowanie całej grupy dzieci jako odbiorców danej aktywności. Rolą nauczyciela jest bardziej „nie przeszkadzać” i pozwolić zrobić coś dziecku samodzielnie niż wskazać jak coś zrobić. Wierzymy w naturalną chęć dziecka do nauki, do odkrywania świata i w taki sposób  dbamy o otoczenie, aby młody odkrywca mógł sięgać po wartościowe pomoce i zabawki i decydować sam, z czego skorzysta.  Jednocześnie dbamy oczywiście o to, aby uszanować inne dzieci i to, co aktualnie robią. Staramy się uznawać i wspierać różne drogi rozwoju poszczególnych dzieci.

PEDAGOGIKĄ JESPEERA JUULA,
jednego z głównych liderów przełomu we współczesnej pedagogice. Bliskie nam jest  jego pojęcie kompetentnego dziecka , które bardziej niż wychowania potrzebuje mądrego, przyjaznego przewodnictwa. Juul podkreśla znaczenie szacunku i współdziałania w relacjach z dziećmi oraz propaguje dojrzałe przywództwo dorosłych.

IDEAMI STOJĄNCYMI ZA EDUKACJĄ DEMOKRATYCZNĄ,
w myśl których dziecko traktowane jest jak pełnoprawny człowiek, który decyduje o swojej edukacji zgodnie z wewnętrznymi potrzebami.

UFAMY DZIECIOM I WSPOMAGAMY ICH SAMODZIELNOŚĆ

Pracujemy nad tym, aby każde dziecko czuło się akceptowane, ale i odpowiedzialne za własne zachowanie. Wspólnie ustalamy  zasady postępowania w grupie, które  są dużą pomocą w budowaniu relacji wzajemnej  życzliwości, zrozumienia i odpowiedzialności.

Chcemy także zadbać o dobrą współpracę z rodzicami. Stały kontakt, informowanie na bieżąco o tym, co aktualnie robimy w przedszkolu (cotygodniowy newsletter)  i angażowanie rodziców do czynnego udziału w życiu naszego miejsca to ważne dla nas tematy.  Organizujemy również warsztaty dla rodziców (także dla osób „z zewnątrz”, informacje pojawiają się na bieżąco w aktualnościach + na profilu facebook’owym).

Paprotka to ciepłe, klimatyczne miejsce, gdzie budujemy bliskie relacje i szanujemy się nawzajem. Zapraszamy do kontaktu.

poduska