Obie grupy opierają działania dydaktyczne na programie uwzględniającym podstawę programową. Dbamy również o dużą dawkę zabawy swobodnej, zgodnie z własnymi wyborami oraz różnorodne kreatywne działania organizowane przez opiekunów grupy (ważne dla nas jest to, że dziecko może, ale nie musi w nich uczestniczyć, jeśli woli oddać się w tym czasie pracy indywidualnej). W ramach czesnego proponujemy także:

*  regularny kontakt z językiem angielskim:
w formie zabawy, piosenek, gier, ale przede wszystkim naśladowania codziennych przedszkolnych czynności i zabaw, tak aby nauka odbywała się bez specjalnego wysiłku (inspirujemy się metodą tzw. immersji, czyli zanurzeniu w języku).

*   spotkania muzyczne (elementy rytmiki, śpiew i taniec, żywe instrumenty, m.in. pianino)

* zajęcia logopedyczne (logorytmika)

* bębnotańce 

* regularne spotkania z psychologiem (wspólne czytanki, szczególnie o tematyce związanej z emocjami lub aktualnymi trudnymi tematami w grupie)

*  spotkania z ciekawymi gośćmi, którzy mają w życiu pasję, wykonują ciekawy zawód (mile widziani także rodzice naszych przedszkolaków)

 

 

pes