Obie grupy opierają działania dydaktyczne na programie uwzględniającym podstawę programową. Dbamy również o dużą dawkę zabawy swobodnej, zgodnie z własnymi wyborami oraz różnorodne kreatywne działania organizowane przez opiekunów grupy (ważne dla nas jest to, że dziecko może, ale nie musi w nich uczestniczyć, jeśli woli oddać się w tym czasie pracy indywidualnej). W ramach czesnego proponujemy także:

*  regularny kontakt z językiem angielskim:
w formie zabawy, piosenek, gier, ale przede wszystkim naśladowania codziennych przedszkolnych czynności i zabaw, tak aby nauka odbywała się bez specjalnego wysiłku (inspirujemy się metodą tzw. immersji, czyli zanurzeniu w języku). W zabawach po angielsku towarzyszy dzieciom pacynka, mówiąca tylko po angielsku. Realizowany jest autorski program doświadczonej lektorki angielskiego (i jednocześnie współzałożycielki Paprotki), wprowadzany w życie w porozumieniu z opiekunami grupy, aby tematycznie był zbliżony do realizowanych aktualnie aktywności.

*   spotkania muzyczne z Panią Nutką (elementy rytmiki, śpiew i taniec, żywe instrumenty, m.in. pianino)

*  środowe spotkania ruchowe (ruch kreatywny, elementy ruchu rozwojowego Weroniki Sherborne, psychoterapia tańcem i ruchem)

* zajęcia logopedyczne (logorytmika)

* regularne spotkania z psychologiem (wspólne czytanki, szczególnie o tematyce związanej z emocjami lub aktualnymi trudnymi tematami w grupie)

*  spotkania z ciekawymi gośćmi, którzy mają w życiu pasję, wykonują ciekawy zawód (mile widziani także rodzice naszych przedszkolaków)

 Ponadto, w cenie czesnego proponujemy rodzicom indywidualne konsultacje z psychologiem + logopedą , którzy współpracują z Paprotką.

 

pes